Wpływ CBD na funkcjonowanie mózgu

Aby zrozumieć w jaki sposób CBD wpływa na aktywność mózgu, warto zacząć od zrozumienia, w jaki sposób jest ono wykorzystywane przez organizm. Otóż jest to możliwe dzięki układowi, o którym jeszcze mało kto słyszał, ale każdy go ma – jest to układ endokannabinoidowy. Jest on odpowiedzialny przede wszystkim za regulowanie szeregu procesów fizjologicznych związanych z utrzymaniem homeostazy w ludzkim ciele. Dobre funkcjonowanie układu endokannabinoidowego wpływa na bardzo wiele funkcji organizmu, w tym reguluje niektóre procesy zachodzące w mózgu.

Jedną z najważniejszych właściwości CBD jest redukcja stanów zapalnych. Stan zapalny jest naturalną i prawidłową reakcją na pojawienie się w organizmie zagrożenia w postaci wirusa, bakterii czy uszkodzenia ciała. Jest to funkcja niezbędna do przetrwania organizmu. Jednakże zbyt gwałtowny lub zbyt długo trwający stan zapalny może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, w tym do chorób o podłożu neurologicznym.

Liczne badania wskazują na korelacje przewlekłych stanów zapalnych z takimi problemami jak: lęk, przewlekłe zmęczenie, depresja, problemy z pamięcią, udar, epilepsja, choroba Alzheimera czy mgła mózgowa. Ponadto, wiele badań wskazuje, że CBD hamuje reakcje zapalne w organizmie (także w mózgu), dzięki czemu choroby neurologiczne mają łagodniejszy przebieg.

Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie mózgu z wiekiem staje się sprawą najwyższej rangi. Dużo osób w podeszłym wieku cierpi na stopniową utratę pamięci i zdolności poznawczych, Dla wielu te przypadłości stają się bardzo poważne, prowadzą do demencji i w efekcie końcowym do całkowitej utraty samodzielności. „Obecnie na całym świecie na demencję cierpi około 50 milionów ludzi, a przewiduje się, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie prawie trzykrotnie”.

Związane z wiekiem osłabienie funkcji poznawczych ma zasadniczo wiele czynników, ale przede wszystkim są to szkodliwe nawyki. Znaczenie mają również neuroplastyczność i neurogeneza. Neuroplastyczność jest zdolnością mózgu do tworzenia nowych połączeń w celu zmiany, samonaprawy, reorganizacji oraz procesów związanych z uczeniem się i pamięcią. Z kolei neurogeneza to wytwarzanie nowych komórek mózgowych. Badania wykazują, że CBD zmniejsza stan zapalny wywołany np. udarem, jednocześnie stymulując neuroplastyczność i neurogenezę.

CBD i choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera to jedno z najgroźniejszych dysfunkcji neurologicznych. Jest toneurodegradacyjną (polegającą na niszczeniu komórek nerwowych) formą demencji, która nasila się poprzez stany zapalne. Powoduje zanikanie komórek mózgowych i nagromadzenie tlenu. Mówiąc precyzyjniej, gdy w mózgu pojawiają się stany zapalne, w komórkach mózgowych uwalnia się nadwyżka tlenu. To prowadzi do utraty pamięci i  pogorszenia ogólnej aktywności mózgu. Jest to zjawisko znane jako neurotoksyczność. Udowodniono, że CBD wykazuje właściwości neuroprotekcyjne, ponieważ jako przeciwutleniacz pomaga zredukować stres oksydacyjny.

Wspomniany wcześniej układ endokannabinoidowy składa się m.in.  z dwóch receptorów: CB1 i CB2. CB1, które są obecne w każdej części mózgu, w tym w hipokampie, który jest odpowiedzialny za naszą pamięć i zdolność uczenia się. Jest on pierwszą częścią mózgu niszczoną przez chorobę Alzheimera. Receptory CB2 występują w komórkach odpornościowych w naszym mózgu, zwanych mikroglejem. Stymulowanie systemu endokannabinoidowego poprzez fitokannabinoidy zawarte w produktach CBD powodują zahamowanie procesów degeneracji komórek nerwowych zarówno w hipokampie jak i pozostałych komórkach nerwowych w mózgi i całym organizmie. CBD Zapewnia właściwości przeciwutleniające całemu organizmowi, w tym mózgowi.

CBD i choroba Parkinsona

Kolejną chorobą, w której wsparciem jest CBD, to choroba Parkinsona. W efekcie tego schorzenia dochodzi do uszkodzenia i zanikania neuronów produkujących dopaminę. Dopamina to jeden z  najważniejszych neuroprzekaźników – substancji umożliwiających przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi. Wpływa m.in. na napięcie mięśniowe, koordynację ruchową, wydzielanie hormonów, funkcje poznawcze i na procesy emocjonalne.

Stopniowa utrata neuronów odpowiedzialnych za wytwarzanie dopaminy skutkuje wystąpieniem takich objawów jak: drżenie kończyn, spowolnieniem ruchów, mowy, a w efekcie postępującą utratą samodzielności.

Niestety według aktualnego stanu wiedzy, nie ma możliwości całkowicie wyleczyć tej choroby. Samo CBD również nie ma takiej mocy, jednakże może złagodzić uciążliwe, utrudniające codzienne funkcjonowanie objawy. Na pewno wiadomo, że CBD pomaga złagodzić skutki uboczne najczęściej stosowanego leczenia. Według badań przeprowadzonych na grupie pacjentów z Czech (340 osób), stosowanie CBD przyniosło poprawę w obszarze zaburzeń ruchu – takich jak drżenie spoczynkowe, spowolnienie ruchowe czy sztywność ruchowa. Nie bez znaczenia pozostaje również pozytywny wpływ na jakość snu oraz zmniejszanie psychoz i towarzyszących im halucynacji, które często pojawiają się przy chorobie Parkinsona.

CBD i nastrój

Jest jeszcze jedna płaszczyzna, w której CBD wspiera nasze drogocenne mózgi – otóż wpływa na poprawę ogólnego nastroju. Jednocześnie nie oddziałuje psychotropowo (odurzająco) i nie podnosi poziomu dopaminy w mózgu. Nie stymuluje również ośrodka nagrody w mózgu, więc nie prowadzi do uzależnienia. Jednakże, CBD może pośrednio wpływać na podniesienie poziomu dopaminy w mózgu. W dużym skrócie, CBD poprzez interakcję z układem endokannabinoidowym przyczynia się do tłumienia inhibitorów GABA. Dzięki temu mózg może wytworzyć więcej dopaminy.

Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych dokonano następujących wniosków: CBD wykazuje działanie przyczyniające się do obniżania kortyzolu, czyli hormonu stresu. W sytuacji nadmiernego lub zbyt długiego wydzielania kortyzolu w organizmie, dochodzi do wystąpienia zaburzeń nastroju i funkcji poznawczych. CBD oddziałując na receptory 5-HT1A, umożliwia przepływ większej ilości serotoniny w do mózgu. Dzięki temu jesteśmy bardziej stabilni nawet w sytuacjach silnie stresogennych. A stosując CBD regularnie jesteśmy ogólnie bardziej zrelaksowani.

Istnieje jeszcze jeden neuroprzekaźnik, na który wpływ ma CBD. To anandamid, potocznie nazywany „molekułą uniesienia”. Według dotychczasowych badań, CBD spowalnia rozpad anandamidu, dzięki czemu nasz organizm ma go więcej. Wśród najbardziej charakterystycznych efektów anandamidu to zwiększona koncentracja i motywacja do działania, łatwiejsze zapamiętywanie nowych informacji oraz ogólne podniesienie samopoczucia.

Ostatnie badania wykazały również, że CBD może być dobrym wsparciem leczenia różnego typu zaburzeń o podłożu psychicznym, w tym również depresji i uzależnień. Poprzez stabilizację nastroju przyczyna się do pozytywnego oddziaływania na zdrowie psychiczne.

Korzyści wynikające z przyjmowania CBD dla mózgu i układu nerwowego zyskały w ostatnich latach wiele obiecujących wyników, szczególnie w przypadku osób z problemami neurologicznymi. Choroby związane z układem nerwowym są nie tylko trudne do leczenia, ale wynikają z nich uciążliwe objawy, znacznie obniżające jakość życia. Badania wskazują, że CBD może pomóc właściwościom neuroprotekcyjnym zarówno osobom chorym, jak i tym, którzy myśląc o przyszłości wybierają podejście profilaktyczne poprzez stosowanie suplementacji.

Wszystkie powyższe informacje w żadnym przypadku nie stanowią porady o jakimkolwiek charakterze. Aby otrzymać właściwą poradę medyczną, należy dokonać stosownej konsultacji z lekarzem, profesjonalnym terapeutą lub innym usługodawcą świadczeń zdrowotnych.

Treści źródłowe:

  1. Could CBD Help to Ease Parkinson’s Symptoms?
  2. Cannabinoids for the Treatment of Agitation and Aggression in Alzheimer’s Disease
  3. The therapeutic potential of the endocannabinoid system for Alzheimer’s disease
  4. Endocannabinoid signalling in Alzheimer’s disease
  5. Neuroprotective effect of cannabidiol, a non-psychoactive component from Cannabis sativa
  6. The potential therapeutic effects of THC on Alzheimer’s disease
  7. Cannabinoids for the treatment of dementia
  8. The role of the endocannabinoid system in Alzheimer’s disease: facts and hypotheses
  9. The role of phytochemicals in the treatment and prevention of dementia
  10. Can Marijuana Prevent Alzheimer’s?

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *